NAŠ TITULNY WOBRAZ: Sophie Natuškec

<p><b>Sophie Natuškec </b>– <b>Schwein 5 (swinjo)</b>, 2013, grót, kokosowe włokno a chošćowe seršće, 63×65×28 cm</p>

Sophie Natuškec Schwein 5 (swinjo), 2013, grót, kokosowe włokno a chošćowe seršće, 63×65×28 cm

We Wódrinym łuhu bydlaca a tworjaca wuměłča Sophie Natuškec narodźi so 1950 w Budyšinje. Po maturje wobdźěli so na wječornym studiju na Wysokej šuli za wuměłstwo Berlin-Weißensee, hdźež přizamkny wot 1970 do 1975 studij grafiki. Jón wudospołni 1976/77 ze studijom wuhotowanja plakatow a grafiskeho ćišća při Statnej wysokej šuli tworjaceho wuměłstwa w Gdańsku. Z toho časa dźěła jako swobodna wuměłča, jeje ilustracije jewja so na přikład w publikacijach LND.

Krajina w grafikach a litografijach Natuškec wuńdźe pozdatnje bjez čłowječich slědow, ćim prawidłownišo jewja so w njej zwěrjata. Jim spožča tež zwonka grafikow přewšo žiwu formu, hdyž twori z wijaceje so linije groćane skulptury. Filigrane zwěrjata wužaduja sej šibale a sebjewědomje městno we wobrazu wobhladowarja wo nas wobdawacej přirodźe.