NAŠ TITULNY WOBRAZ: Dźibutiske sćěny

<p><b>Michael Kruscha </b>– <b>Djibouti walls</b>, 2019, fotografije ze serije »constructions« (»twarjenja«)</p>

Michael Kruscha Djibouti walls, 2019, fotografije ze serije »constructions« (»twarjenja«)

Michael Kruscha (rodź. 1961 we Wojerecach) dźěła jako swobodny moler a fotograf w Berlinje. We Wojerowskej Kulturnej fabrice organizuje wot 2015 rjad wustajeńcow za načasne wuměłstwo pod mjenom »Kunstraum Braugasse« (»wuměłski rum Piwarska hasa«).

Wobrazy sćěnow z Dźibutija na wobalce Rozhlada słušeja k běžnej fotografiskej seriji, w kotrejž wěnuje so Kruscha architektoniskim elementam, barbam a formam. Geografisce njewobmjezowany projekt ma to pokazać, štož wostanje pola strukturow, płoninow a formow njewotkryte abo njenapadne. Z fotografijemi chce Kruscha samostatnosć a wosebitu rjanosć elementow wuzběhnyć kaž tež wašnje, na kotrež hromadźe skutkuja. Z fotografiskeho projekta wo architektoniskich formach nastawa tuchwilu tež molerski projekt.