ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

01.03. | 10.00 hodź.

Klankohra »Kito husličkar« za dźě­ći wot pjeć lět w Budyskim Dźiwadle na hrodźe (serbsko-němsce). Dalše předstajenja: 03.03. w 14.00 hodź. w TJG w Drježdźanach, 13.03. w 09.30 hodź. a 10.45 hodź. we Wojerowskej Kulturnej fabrice, 17.03. w 16.00 hodź. w domje wohnjoweje wobory w Ćisku

03.03. | 15.00 hodź.

Zakónčace wodźenje po wosebitej wustajeńcy »Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow« w Budyskim Serbskim muzeju

09.03. | 13.00 góź.

175. zapust w Zaspach – ten źeń teke zapust w Drjejcach, Cazowje a na Majberku

09.03. | 14.00 hodź.

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju. Do toho w 13.00 hodź. na Mikławšku wopominanje Mi­chała Hórnika składnostnje jeho 125. posmjertnin

09.03. | 19.30 hodź.

Prapremjera inscenacije »Wopušćeny dom« Carle Niewöhner w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Budyšin. Dalšej předstajeni: 16.03. w 19.30 hodź., 24.03. w 15.00 hodź.

10.03. | 16.00 hodź.

Orchestrowy koncert »Stysk a wysk« na Budyskej žurli SLA

16.03. | 10.00 hodź.

28. jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje (tež 17.03.)

17.03. | 11.00 hodź.

»Łužiske literarne dopołdnjo« z Benediktom Dyrlichom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Snědań wot 10.00 hodź.

20.03. | 15.00 hodź.

Premjera inscenacije »Mały Muk« Serbskeho dźěćaceho dźiwa­dła při NSLDź w Dźiwadle na hrodźe. Dalše předstajenje: 24.03. w 16.00 hodź.

21.03. | 17.00 góź.

»Ze žywjenja znateje dolno­serbskeje spisowaśelki Miny Witkojc« – pśednosk Uty Henšeloweje w žandojskej bibliotece

24.03.–05.05.2019

Wosebita wu­stajeńca Budyske­ho Serbskeho muzeja »Jutry w Serbach«. 24., 30. a 31. měrca 13.00–17.00 hodź. bosěrowanje a wóskowanje jejkow

24.03. | 16.00 góź.

Nalětny koncert Serbskego ludowe­go ansambla zgromadnje z chorom Dolnoserbskego gymna­ziuma we wobłuku Nimskego drastwinego swěźenja w Lubinje, Haus Burglehn

28.03. | 19.30 hodź.

Literarny program towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje k stotym narodninam spisowaćelki Hańže Bjeńšoweje (27.03.1919–15.03.1999) »Přez horiny a doliny« w Budyskej Smolerjec kniharni

28.03. | 19.30 góź.

»Łužyske kwartěry abo Rusak w piwnicy« – góstny wustup Nimsko-Serbskego ludowego źiwa­dła z Budyšyna w chóśe­buskem Statnem źiwadle (graśe w nimskej rěcy)

30.03. | 09.00 hodź.

19. hłowna zhromadźizna Domo­winy w Chrósćicach

31.03. | 16.00 hodź.

Premjera synchro­ni­zo­waneho filma »Syn Win­ne­tou­wa« za dźěći wot 8 lět w Chrósćicach

RÓČNICY

› 15. měrca 1959

narodźi so Maja Nagelowa, molarka

› 19. měrca 1819

narodźi so Józef Prawosław Kordina, farar­, spisaćel nabožinskich spisow, čěski pře­ćel Serbow

› 20. měrca 1894

narodźi so Kurt Wjezar, knihićišćer, kultur­ny prócowar

› 25. měrca 1794

započa so zběžk burow we Łužicy (mjez druhim w Rakecach, Klukšu, Bukecach a we Łazu)

› 27. měrca 1919

narodźi so Hańža Bjeńšowa, spisowaćelka