ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

02.02. | 16.00/19.30 hodź.

Předstajenje ptačokwasny programa SLA »To tla wěrno njej’!« w Chrósćicach

03.02. | 16.00 hodź.

Ptači kwas SLA w Bukecach

10.02. | 16.00 hodź.

Ptači kwas SLA w SKC Slepo

16.02. | 16.00/19.30 hodź.

Ptači kwas w Budyskim SLA

17.02. | 16.00 hodź.

Ptači kwas w Budyskim SLA

02.02. | 14.00 hodź.

We wobłuku dźěłarnički serbskich Bjesadow hraje so w starej Hodźijskej šuli klankohra »Kito husličkar« za dźěći wot pjeć lět.

07.02. | 19.30 hodź.

Přednošk Trudle Malinkoweje wo slědach serbskich wupućowarjow w Awstralskej w Budyskim Wjelbiku

13.02. | 18.00 hodź.

Wodźenje po wustajeńcy »Stary lud­« w Serbskim mu­ze­ju­ z kuratorku Andreju Pawlikowej; po tym přednošk prof. dr. Lübke z Lipska wo wěrje starych­ Słowjanow

13.02. | 19.00 hodź.

Premjera Friedricha Pollackoweje knihi »Kirche – Sprache – Nation« wo serbsko-ewangelskim duchownstwje we wobłuku 52. Kamjenskich Lessingowych dnjow w domje rołoweho mištra při Lessingowym muzeju

14.02. | 11.00 góź.

Ptaškowa swajźba za źiśi w měsćańskej hali Chóśebuz

15.02. | 19.30 góź.

Němskorěčna premjera hry »Čěski raj« (Böhmisches Paradies) Jaroslava Rudiša w NSLDź – prěnje předstajenje w Němskej

17.02. | 13.30 hodź.

135. zapust w Depsku pla Chóśebuza

23.02. | 18.00 hodź.

»Slědy« – wosebity koncert na spo­čatku lěta w domje Rober­ta a Clary Schumannec w Lipsku.

Zaklinča twórby Beetho­vena, Cyža, Elikowski-Wink­lera, Kobje­le, Kretschmera, Mĕtška­, Pogody, Roja, Roberta a Clary Schumannec.

RÓČNICY

› 4. februara 1819

narodźi so w Budyšinje Herta Wićazec, šwalča, basnjerka

› 4. februara 1619

narodźi so Zacharias Běrlink, farar, prócowar­ na polu serbskeje rěčewědy

› 5. februara 1919

přepoda Arnošt Bart měrowej konferency w Parisu serbski memorandum za samostatnosć a samozarjadowanje

› 11. februara 1944

narodźi so Lejna Theurigowa, něhdyša předsydka rady Załožby za serbski lud

› 18. februara 1939

zemrě w Berlinje Jakub Lorenc-Zalěski, spisowaćel a publicist

› 22. februara 1894

zemrě Michał Hórnik, duchow­ny, filolog, wudawaćel, kulturny stawiznar