ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

03.04. | 14.00 hodź.

Inscenacija »Mały Muk« Serb­ske­ho dźěćaceho dźiwadła při NSLDź w Dźiwadle na hrodźe

05.04. | 19.00 hodź.

Midisaža wustajeńcy »Für Louise«­ w Ewangelskej akademiji Mišno, wěnowaneje spisowaćelce a aktiwistce za žony Louisy Otto­-Peters, mjez druhim z twórbami Maje Nageloweje a Angele Hampel. Basnicy, mjez nimi Róža Domašcyna, čita­ja teksty.

06.04. | 16.00 hodź.

Finisaža wustajeńcy »Ereignis Freihandzeichnung 2019« z wobdźělenjom Maje Nageloweje w Lipšćanskim »Tapetenwerk« (Lützner Straße 91)

06.04. | 19.00 hodź.

Oratorij »Israelowa zrudoba a tróšt« K. A. Kocora w Chróšćanskej cyrkwi swj. Symana a Judy ze Serbskim ludowym ansamblom, chóromaj »Lipa« a »Meja« a orchestrom »Sinfonietta Drježdźany«

06.04. | 17.00 hodź.

Oratorij »Israelowa zrudoba a tróšt« K. A. Kocora w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi

06. a 07.04. | 10.00 hodź.

22. serbske jutrowne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje z wjace hač 30 ludowymi wuměłcami

11.04. | 19.00 góź.

Wótworjenje noweje wustajeńce Evelyn Mühlberg-Seck »Tencas« ze serbskimi motiwami w chóśebuskem Serbskem domje

13.04. | 17.00 hodź.

Serbska duchowna hudźba w Tachantskej cyrkwi swj. Pětra z twórbami Krawca a Nagela

17.04. | 10.00 hodź.

Inscenacija »Mały Muk« Serb­ske­ho dźěćaceho dźiwadła při NSLDź w Dźiwadle na hrodźe

14.04. | 17.00 hodź.

Serbska inscenacija »Wopušćeny dom« Carle Niewöhner na hłow­nym jewišću NSLDź

19.04. | 16.00 góź.

Jatšowne spiwanje w Dešnje – serbske pasionske spiwy a jatšow­ne kjarliže z chorom »Łužy­ca« w dešańskej cerkwi

20.04. | 16.00 hodź.

Moja reja! – folklorny program SLA na jeho Budyskej žurli z choreografiju Juraja Kubánki

27.04. | 19.30 góź.

Premjera dolnoserbskeje inscena­cije NSLŹ »Łapanje šefa« w Hochozy

27.04. | 20.00 hodź.

Folklorna skupina »Sprjewjan« swjeći 40lětne wobstaće w »Starej­ hospodźe« w Pančicach-Kukowje

RÓČNICY

› 6. apryla 1969

zemrě Jurij Wjela, wučer, spisowaćel

 

› 7. apryla 1869

narodźi so Jan Just, farar, awtor, ludowědnik­

› 13. apryla 1949

jo se naroźił Kito Ela, ceptaŕ, něgajšny wjednik RCW w Chóśebuzu

› 14. apryla 1994

jo se załožyło w Dešnje Spěchowańske towari­stwo za serbsku rěc w cerkwi, pśedse­daŕ Helmut Hupac

› 20. apryla 1939

narodźi so Hanka Mikanowa, dźiwadźelni­ca

› 24. apryla 1949

narodźi so Janina Brankačkowa, dźiwadźel­nica

› 30. apryla 1929

narodźi so Lucija Hajnec, literarna wědomost­nica